Poland Arabic World Chamber of Commmerce.Zaprasza Członków

Dodane: Wtorek, 02 Czerwiec, 2020  04:03
  • Kategoria: Współpraca biznesowa

Opis oferty:

Poland Arabic World Chamber of Commmerce" Zapraszamy do wstępowania Małe, Średnie, Duże Firmy, Przedsiębiorców -Członkostwo bezpłatne.
Izba Handlowa działa w ramach strategii gospodarczej Premiera Polski. Premier RP Mateusz Morawiecki "kierunki rozwoju współpracy strategicznej z Bliskim Wschodem i Maghrebem"
Zainteresowani składają: 1-Deklaracje członkowską, 2-Podpisany głos członka Izby PAWCC 3-Kopie Odpisu Spółki-Wypisu z działalności gospodarczej.

['Wniosek "proszę o przesłanie druków do Wstąpienia do PAWCC" wysyłamy na: @ ]

[Pytania - tel: 604 - pokaż numer telefonu - -Mecenas Marek- tel: 601 - pokaż numer telefonu - -Mecenas Zbyszek]

[Sposób.złożenia:
1/Pocztą na adres PAWCC
2/Wrzucić do skrzynki na drzwiach siedziby PAWCC.
3/W sekretariacie-koperta-d.r.w.-Doradca Zarzadu PAWCC - pan Prezes Robert Poczman - prezes zarządu Atlas World Trade Holding, - ul. Lwowska 17lok.3. Warszawa.]
4/ Przez "Członków Zarządu PAWCC" - przez "Doradców Zarzadu PAWCC"

Celem PAWCC jest działanie na rzecz integracji i koordynacji między gospodarkami Polski-Krajów Swiata Arabskiego we wszystkich sektorach i działalność handlową,
przemysłową, rolniczą, finansową, inwestycyjną i usługową oprócz innych sektorów i działalności gospodarczych.

Adres: Poland Arabic World Chamber of Commerce. ul. Pełczyńskiego 20/18 01-471 Warszawa.

https://polandarabicworldchamber.wordpress.com/kontakt/

Z A R Z A D

Rozpoczynamy kampanię informacyjną i informujemy o możliwości wstapienia do Izby. Polska Świat Arabski Izba Gospodarcza - Poland Arabic World Chamber of Commerce.

Izba Poland Arabic World Chamber of Commerce - Polska
Świat Arabski Izba Gospodarcza zwana dalej Izbą jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej członków, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
§ 1
1. Nazwa Izby w języku angielskim brzmi: Poland Arabic World Chamber of Commerce. Izba może posługiwać się także nazwą skróconą „PAWCC”
2. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195 z późn. zmian.) oraz statutu.
§ 2
1. Siedzibą Izby jest miasto Warszawa.
2. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Na terenie swojej działalności Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały a także być członkiem i założycielem organizacji krajowych i zagranicznych.
§ 3
Izba nabywa osobowość prawną z dniem wpisu do rejestru izb gospodarczych.
§ 4
Izba używa pieczęci z napisem:
- w języku polskim: Polska Świat Arabski Izba Gospodarcza.
- w języku angielskim: Poland Arabic World Chamber of Commerce
§ 5
Izba nie ma uprawnień władczych a jej działalność nie może naruszać samodzielności członków ani też ingerować w ich sprawy wewnętrzne.
ZADANIA IZBY I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 6
l. Zadaniem Izby jest:
1) promocja stosunków gospodarczych pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i Krajami Krajów Swiata Arabskiego,
2) ochrona i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie ich działalności gospodarczej, szczególnie wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych, wspieranie ich inicjatyw gospodarczych i udzielanie informacji pomocnych w prowadzeniu działalności gospodarczej,
3) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa dla izb gospodarczych.
§ 7
1. Izba realizuje zadania statutowe poprzez:
1) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi a także przedstawicielstwami dyplomatycznymi i handlowymi Krajów Krajów Swiata Arabskiego i Polski,
2) reprezentowanie opinii członków Izby w zakresie tworzenia i nowelizacji przepisów w dziedzinie polityki gospodarczej,
3) delegowanie przedstawicieli do organów doradczych władz samorządowych i administracji rządowej,
4) inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, jednostkami naukowymi, organizacjami samorządowymi i innymi,
5) gromadzenie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków Izby,
6) świadczenie na rzecz członków pomocy w zakresie wspierania inicjatyw gospodarczych,
7) organizowanie sądownictwa polubownego, podejmowanie mediacji oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniach sądowych w związku z działalnością gospodarczą członków Izby,
8) tworzenie komisji problemowych, komitetów, zespołów ekspertów i innych zespołów kolegialnych,
9) organizacja i współorganizowanie targów i wystaw krajowych i zagranicznych a także innych imprez promocyjnych.
2. Izba prowadzi działalność w stałych sekcjach narodowych obejmujących dany kraj i rynek Arabski.
Przedstawiciele Firm i podmiotów gospodarczych - Członkowie należą do tej sekcji narodowej, z którą są najbardziej związani ze względu na pochodzenie i prowadzoną działalność.
3. Izba może także tworzyć stałe i tymczasowe sekcje celem prowadzenia działalności towarzyszącej zgodnej z i wspomagającej statutowe cele Izby, w szczególności sekcje lokalne (oddziały), a Zarząd może tworzyć inne organy doradcze wspomagające statutowe cele Izby.
Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Uzupełnij treść zapytania Treść zapytania musi być dłuższa niż 2 znaki
Dodaj załącznik
Max. 7MB, Dozwolone: jpg, jpeg, png, doc, docx, pdf, gif, html, txt.
Potwierdź, że jesteś człowiekiem
Warszawa
Marek Zarządzki
Na Lento.pl od 20 sty 2015
Strona użytkownika
Obserwujesz ofertę
  • Wypromuj
  • Zgłoś naruszenie
  • Drukuj ulotkę
  • Edytuj/usuń