Firmy Zapraszamy do Poland Arabic World Chamber of Commerce

Dodane: Środa, 28 Październik, 2020  06:40
  • Kategoria: Współpraca biznesowa
  • Cena: Za darmo

Opis oferty:

Poland Arabic World Chamber of Commerce Zaprasza Firmy!
Biuro ul. Marszałkowska 115 00-102 Warszawa. PAWCC.
członkowie.składają:Deklarację.Podpisany.Głos.Odpis.KRS.Poland.Arabic.World.Chamber.of.Commmerce.Zapraszamy
do wstępowania Przedsiębiorców -Członkostwo bezpłatne. Zainteresowani składają:Deklaracje członkowską,2.Podpisany głos członka Izby PAWCC.3-Kopie Odpisu Spółki-Wypisu z działalności gospodarczej.['Wniosek "proszę o przesłanie druków do Wstąpienia do PAWCC"wysyłamy na:lawyer_
@ - tel: 604 - pokaż numer telefonu - -Mecenas Marek.tel:601 - pokaż numer telefonu - .Mecenas.Zbyszek][Sposób.złożenia:
1/Pocztą na adres PAWCC 2/Wrzucić do skrzynki na drzwiach siedziby PAWCC.
2/W sekretariacie-Doradca Zarzadu PAWCC- Prezes Stowarzyszenia CEEC - Dr Prawa Jerzy Daniel Rzymanek, .
3/Przez "Członków Zarządu PAWCC" - przez "Doradców Zarzadu PAWCC"Celem PAWCC jest działanie na rzecz integracji i koordynacji między gospodarkami Polski-Krajów Swiata Arabskiego we wszystkich sektorach i działalność handlową,przemysłową, rolniczą, finansową, inwestycyjną i usługową oprócz innych sektorów i działalności gospodarczych.Adres: Poland Arabic World Chamber of Commerce. ul. Pełczyńskiego 20/18 01-471 Warszawa. PAWCC"Celem PAWCC jest działanie na rzecz integracji i koordynacji między gospodarkami Polski-Krajów Swiata Arabskiego we wszystkich sektorach i działalność handlową,przemysłową, rolniczą, finansową, inwestycyjną i usługową oprócz innych sektorów i działalności gospodarczych.Adres: Poland Arabic World Chamber of Commerce. ul. Pełczyńskiego 20/18 01-471 Warszawa.
Celem PAWCC jest działanie na rzecz integracji i koordynacji między gospodarkami Polski-Krajów Swiata Arabskiego we wszystkich sektorach i działalność handlową,
przemysłową, rolniczą, finansową, inwestycyjną i usługową oprócz innych sektorów i działalności gospodarczych.
Adres: Poland Arabic World Chamber of Commerce. ul. Pełczyńskiego 20/18 01-471 Warszawa.
https://polandarabicworldchamber.wordpress.com/kontakt/
Z A R Z A D
Wobec Zapytań, Telefonów i Maili podaje treść Deklaracji Przystąpienia, któej Wypełnienie i Przesłanie do PAWCC,jest warunkiem niezbędnym i koniecznym
.....................................................................
Deklaracja Przystąpienia
do Izby „Polska Arabski Świat Izba Gospodarcza”
„Poland Arabic World Chamber of Commerce”
Pełna nazwa firmy:
……………………………………………………………………………………………………
Adres (kod, miejscowość, ulica, nr budynku i nr lokalu):
……………………………………………………………………………………………………
Adres strony internetowej:
……………………………………………………………………………………………………
Zwracamy się z prośbą o przyjęcie do grona członków Izby „Polska Arabski Świat Izba Gospodarcza” „Poland Arabic World Chamber of Commerce”
i zobowiązujemy się do:
1. przestrzegania Statutu i uchwał władz Izby PAWCC
2. składania oświadczeń zawierających aktualne dane, zawarte w niniejszej deklaracji, do
dnia 31 marca każdego roku (aktualizacja,info-bez zmian).
Jednocześnie oświadczamy, że spełniamy kryteria uzyskania członkostwa w PAWCC, określone
Statutem PAWCC.
Na osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy wobec PAWCC wyznaczamy:
Imię i Nazwisko:
……………………………………………………………………………………………………
Stanowisko w firmie:
……………………………………………………………………………………………………
Tel………………………………………………………………………………………………
Fax:……………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail:…………………………………………………………………………………………………… - 1 -
NazwaFirmy………………………………………………………………………………
wraz z niniejszą deklaracją należy złożyć:
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, ewidencji działalności gospodarczej albo
innego rejestru, do którego został wpisany wnioskodawca, jeżeli nie jest objęty obowiązkiem
wpisu do żadnego z wyżej wymienionych rejestrów.
…………………………….., dnia
Pieczęć firmowa
……………………………………………………………………………………………………
Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:
1.Imię i Nazwisko Funkcja Podpis
…………………………………………………………………………………………………...
2. Imię i Nazwisko Funkcja Podpis
….............................................................................................................
Podmiot …………………………………………………………………………. został przyjęty w
poczet członków Izby „Polska Arabski Świat Izba Gospodarcza” „Poland Arabic World Chamber
of Commerce” w dniu …………………………………………………………………………..podczas posiedzenia.
Nr ewidencyjny członka ………………………………………………………………………………………
Za Zarząd PWACC:
………………………………..
Podpis
……………………………………………………………………………………………………
- 2 -
Deklaracja członkowska PAWCC

Miejscowość, data:………………………
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Czy zgadzasz się na przetwarzanie moich danych: numer telefonu ………………………….; adresu
email ………………………………………………………………… zamieszczonych w niniejszym
formularzu przez PAWCC do nawiązania kontaktu z członkiem Izby w celach informacyjnych
związanych z statutowym działaniem Izby.
 TAK  NIE
Czy zgadzasz się na publikację i rozpowszechnianie przez Izbę wizerunku na potrzeby
prowadzonej przez Izbę działalności, zarówno w formie fotografii jak i nagrań video,
wykonanych w związku z prowadzoną działalnością statutową w każdej formie, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, nieodpłatnie i za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności
poprzez zamieszczanie na stronie internetowej Izby pod adresem www.PAWCC, mediach
społecznościowych lub w materiałach promujących Izbę.
 TAK  NIE
Ogólna klauzula informacyjna.
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administrator danych osobowych
Izby PAWCC z siedzibą w Warszawie, jest Administratorem Twoich danych osobowych.
2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu: członkostwa w Izbie PAWCC,
3. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. A, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych
osobowych wskazujemy okres przechowywania danych osobowych upływa w momencie ustania
członkostwa
4. Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
- 3 -
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej
wycofaniem;
b) żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych w przypadku cofnięcia
członkostwa – na zasadach określonych w artykule 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
Zapoznałem się, przyjąłem do wiadomości i akceptuję powyższe własnoręcznym podpisem.
_________________________________________________

(data i czytelny podpis członka reprezentującego firmę w Izbie PWACC)

Deklarację prosże wysłać listem poleconym na adres PAWCC:
PAWCC
ul. Generała Tadeusza Pełczyńskiego 20 lok.18
01-471 Warszawa , Polska.
- 4 -
Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Uzupełnij treść zapytania Treść zapytania musi być dłuższa niż 2 znaki
Dodaj załącznik
Max. 8MB, Dozwolone: jpg, jpeg, png, doc, docx, pdf, gif, html, txt.
Potwierdź, że jesteś człowiekiem
Warszawa
Marek Zarządzki VP
Na Lento.pl od 20 sty 2015
Strona użytkownika
Obserwujesz ofertę
  • Wypromuj
  • Zgłoś naruszenie
  • Drukuj ulotkę
  • Edytuj/usuń
  • Udostępnij ogłoszenie

Udostępnij ogłoszenie

Udostępnij na FacebookTweetnijUdostępnij na Messenger Kopiuj link do ogłoszenia

Dodaj notatkę

Opis musi być krótszy niż 250 znaków